مشاوره رایگان : 09133237247

دانشگاه علوم پزشکی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان

پیمانکار اصلی:

مهندس محمدی

زمانهای کلیدی طرح:

1397_1398