مشاوره رایگان : 09133237247

مرکز ناباروری رویان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

تامین امنیت برای کارکنان و بیماران

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان

پیمانکار اصلی:

مهندس نوروزی

زمانهای کلیدی طرح:

1399-1400