مشاوره رایگان : 09133237247

هواپیمایی هما

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

ایجاد امنیت برای مسافران

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان و تهران

پیمانکار اصلی:

مهندس نوروزی

زمانهای کلیدی طرح:

1397_1398_1400