مشاوره رایگان : 09133237247

ارتش جمهوری اسلامی ایران

slide-c84bdbe
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

امنیت کارکنان و سربازان

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان و کرمان

پیمانکار اصلی:

مهندس نوروزی

زمانهای کلیدی طرح:

1394 _1400