مشاوره رایگان : 09133237247

شهرداری های اصفهان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

نصب دوربین های کنترل تردد و دوربین های پلاک خوان برای شهرداری

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان

پیمانکار اصلی:

مهندس نوروزی

زمانهای کلیدی طرح ها: سال های

1394،1397،1398،1399،1400،1401